Strona główna

Bookmark and Share

KontaktOficjalny adres (do umów i korespondencji zgodny z KRS. Pod tym adresem nas nie znajdziecie):
Stowarzyszenie Homo Faber
20-022 Lublin, ul. Orla 5/13

Biuro

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (mapa)
Lublin, ul. Bursaki 12
pok. 024 (parter)

Budynek uczelni jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

e-mail: info@hf.org.pl
www.hf.org.pl
Prezeska Anna Dąbrowska - 795 573 803

Numer kontaktowy akcji Masz Głos: 513 866 007, maszglos@hf.org.pl

Bezpłatne porady prawne:
605 731 868

 
Opis zespołu HF znajdziesz tutaj.

NIP 946 244 29 78
REGON 432738790
Konto: 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000

Stowarzyszenie Homo Faber jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222437. Data rejestracji: 25.11.2004 r.
Link by pobrać aktualny KRS.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, możesz porzekazać na naszą działalność 1% swojego podatku. Informację o tym znajdziesz tu.

Loga Stowarzyszenie Homo Faber

• logo czarno-białe bez ramki w formacie jpg

• logo czarno-białe z ramką w formacie jpg

• logo kolorowe w formacie jpg

 • w krzywych cdr (spakowane zip)
 


Pobierz deklarację członkowską (pdf)