Strona główna > Projekty

Bookmark and Share

Wydawnictwa

Raport zbiera unikalną wiedzę dotyczącą aktywności imigrantów — dotąd w Lublinie nie prowadzono podobnych badań — ale też definiuje główne bariery. Dla nas jest punktem wyjścia do planowania działań związanych z tworzeniem rekomendacji oraz wspólnym budowaniem polityki otwartości miasta na nowych mieszkańców.

Badania zrealizowała Lubelska Grupa Badawcza: Agnieszka Duda-Jastrzębska i Marta Nazaruk-Napora na zlecenie Stowarzyszenia Homo Faber; zostały sfinansowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu "Niewidzialni mieszkańcy".

RAPORT DO POBRANIA W WERSJI PDF"Kim oni są?" - ulotka informator o cudzoziemcahc w Lublinie. Wszyscy teraz jesteśmy świadkami zmieniającej się struktury społecznej - wokół nas coraz więcej mieszka ludzi, którzy pochodzą z różnych części świata. W naszym Lublinie, już nie tylko studenci, ale dorośli cudzoziemcy i cudzoziemki osiedlają się na stałe, pracują, wychowują dzieci. Wciąż jednak mało o nich wiemy i rzadko praktykujemy sąsiedzki dialog. Głównie dlatego, że nie umiemy się do tego zabrać. Wiele też narosło mitów wokół migracji i migrantów. We współpracy z Galerią Labirynt, wydaliśmy napakowaną wiedzą ulotkę, którą skierowaliśmy do mieszkańców i mieszkanek Lublina – Polaków i Polek. W prostej, przyjaznej formule odpowiedzieliśmy w niej na najczęściej pojawiające się pytania o to, kim są ci inni ludzie, których na codzień mijamy na ulicy. Jest w niej i info o procesach migracyjnych i uchodźczych, wiadomości o historycznych i współczesnych ruchach, podajemy skalę, definicje, fakty związane z prawdziwymi statystykami. 

ULOTKA DO POBRANIA W WERSJI PDF
 
 

Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż dwie grupy ludzi żyjące na jednej ulicy w jednym mieście, które wiedzą o sobie tylko tyle, co zasłyszeli, albo ktoś im opowiedział, posługujące się stereotypami, plotkami i mitami, w których trudno doszukiwać się prawdy. W Homo Faber jesteśmy praktykami. W swojej pracy szukamy rozwiązań. Jak zawalczyć ze stereotypami i mitami? Zdemaskować je! — pokazać, skąd się wzięły i dlaczego są krzywdzące. Mity, które znajdziecie w tej książce, zbieraliśmy, formułowaliśmy i konsultowaliśmy przez kilka miesięcy, aby dosięgnąć ich istoty. A potem daliśmy na warsztat ludziom, którzy na danym temacie najlepiej się znają. Oto 15 mitów najczęściej powielanych w głowach, rozmowach i sporach. Wszystko w polsko-ukraińskim tłumaczeniu, żebyśmy zaczęli mówić wspólnym językiem pojęć. Jako przyczynek do dialogu.

KSIĄŻKA DO POBRANIA W WERSJI PDF
"Nadbużańskie historie" to efekt naszych wyjazdów na pogranicze polsko-ukraińskie, a także naszego wieloletniego praktykowania edukacji wielo- i międzykulturowej, a także działań prawoczłowieczych. Zebraliśmy w niej teksty dotyczące pracy z trudną historią i trudną pamięcią, aby innym, którzy podejmą trud edukacyjny w tym obszarze, a nie mają własnych doświadczeń z tego zakresu, trochę pomóc.


"wagon.lublin.pl - dziennik pokładowy" stanowi podsumowanie akcji zorganizowanej by po 25 latach po powstaniu "Solidarności" w przystępny i nietuzinkowy sposób przybliżyć tę tematykę młodym ludziom. Książka nietypowa: trochę album, trochę dziennik, trochę dokument. O powstaniu "Solidarności", o czasach współczesnych. Próba konfrontacji marzeń sprzed 25 lat z ich efektami. Opowiadają młodzi, późno urodzeni. Autorzy: Anna Dąbrowska - redakacja; Amadeusz Targoński - opracowanie graficzne.

Więcej o projekcie TUTAJ
"13.12 - Rówieśnicy". W związku z przypadającą w tym roku 25 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego realizowaliśmy projekt o nazwie "13.12 - rówieśnicy" - swoistą kontynuację akcji wagon.lublin.pl. Celem projektu jest promocja aktywności obywatelskiej. Chcemy osiągnąć to poprzez przybliżenie młodym ludziom, czym był dla Polaków stan wojenny. Robimy to na konkretnych przykładach. Tak, by młodych zainteresować, a jednocześnie uciec od schematu: akademia, kwiaty, odczyt. Efektem tych prac była własnie ta publikacja.
 Przez wiele lat, regularnie wydawaliśmy "Opornik".
Od końca marca 2005 r., wraz z cyklem cotygodniowych Spotkań w Trybunale Koronnym, ukazywał się „Opornik - Gazeta Obywatelska”. Do końca sierpnia 2005 r. ukazało się trzynaście numerów, ostatni poświęcony akcji wagon.lublin.pl. „Opornik”, który w nowy sposób starał się mówić o Lubelskim Lipcu, o Lecie ’80 i „Solidarności”, który w czasem bardzo prześmiewczy sposób pokazywał lata PRL-u a nawet DDR-u jednocześnie zachęcał swych czytelników do działania, podsuwał pomysły na aktywność, pokazywał różne inicjatywy i wreszcie zapraszał do współpracy. 

Ale to nie koniec. Grubszy, bogatszy o nowe działy, z powiększonym gronem redakcyjnym „Opornik” już jako miesięcznik, zaczęły się ukazywać od października 2005 r.

Ostatni numer gazety ukazał się w czerwcu 2010 r. Czy będą kolejne? To zależy od możliwości pozyskania środków. My mamy nadzieję, że tak!Jesteśmy także współwydawcą dwóch publikacji dotyczących partcypacji miejskiej:
"Podręcznik zarządzania partycypacyjnego" (pobierz pdf) oraz "Katalog dobrych praktyk partycypacyjnych z zakresu zarządzania partycypacyjnego w samorządzie" (pobierz pdf).
Publikacje powstały w ramach projektu Lubelski system partycypacji społecznej. Projekt był realizowany przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber.
Wspólnie z Fundacją Sempre a Frente przygotowaliśmy podręcznik krok po kroku "Działaj i zmieniaj. Praktyczny przewodnik dla organizacji polonijnych na Ukrainie". 
 

pobierz pdf